Historisk arkiv

Gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Friluftsliv og norsk natur gir folkehelse og livskvalitet. Derfor gir Statskog ut én million kroner til store og små tiltak landet rundt som lokker folk ut i naturen. Så langt har 33 organisasjoner landet rundt fått støtte i den første tildelingsrunden.

I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog. Gibostad idrettsforening er en av organisasjonene som har fått støtte for å etablere terrengsykkelløype i Lenvik kommune, og i Lyngen kommune blir det nå tilrettelagt for en fiskeplass for funksjonshemmede.

Søk etter støtte nå

Nå åpner Statskog for ny søknadsrunde fra 9. til 22. oktober. Alle kan søke om støtte til tiltak og aktiviteter. Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst 5.000 kroner for å bli vurdert. Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få en del av potten. Søknaden din kan gi deg mellom 5.000-10.000 kroner i støtte. 

Rago Nasjonalpark.
Tonje og Sunniva i Rago Nasjonalpark i Nordland Fylke. Foto: Statskog. Bildet er tatt av Tore Veisetaune.

Statskog er en garantist for jakt-, fiske- og friluftsopplevelser i norsk natur, og er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.