Historisk arkiv

39 finalister er klare til Det Norske Måltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nå er 39 finalister klare fra 14 fylker, fra Finnmark i nord til Agderfylkene i sør. De deltar i 13 ulike kategorier. Fra starten av de seks delfinalene var alle landets fylker representert.

De 39 finalistene har vært gjennom to tøffe dommerrunder for å nå finalen. - Landets beste kokker og fagfolk er med på alle dommernivåer. De 7 juryene som har arbeidet er samstemte i sine vurderinger, dermed er finalistene godt gjennomsmakt og vurdert for å komme gjennom nåløyet til finalen, sier prosjektleder Kristin Austigard. 

- Etter 10 år med Det Norske Måltid, ser vi at det er internasjonalt høyt nivå på det som produseres her i landet. Mange produsenter fanger opp tilbakemeldingene fra juryene og jobber videre for å løfte seg, sier hoveddommer Einar Risvik fra Nofima, etter siste delfinale under Matstreif i Oslo. 

Finalejuryen møtes i høst for å finne vinnerne i Det Norske Måltid 2017. Samtidig er forberedelsene i full gang til den store matgallaen og finalen i Stavanger 12. januar 2018. 

Kontakt Det Norske Måltid:

Kristin Austigard ka@ipaxmat.no mobil: (+47) 90 19 38 77.
Sigve Skretting ssk@ipaxmat.no mobil: (+47) 90 75 10 25

Det Norske Måltid startet i 2008 og er nå landets viktigste matpris. Målet er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. Det Norske Måltid eies og drives av iPax Mat AS.

Einar Risvik, Christer Rødseth, Trine Sandberg og Jørn Lie
Fra venstre: Einar Risvik, Christer Rødseth, Trine Sandberg og Jørn Lie, Foto: Kristin Austigard.