Historisk arkiv

Å så en ettervekst gir tilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De som høster korn tidlig og sår en ettervekst, for eksempel raigras, som overvintrer i stubb, vil fortsatt være berettiget tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding under Regionale miljøprogram.

Det er fortsatt noe tid til å så en ettervekst etter tidlig høstet korn som kan gi en grovfôravling på senhøsten, der det kommer tilstrekkelig med regn. Derfor ønsker Landbruks- og matdepartementet å presisere tolkningen av regelverket for denne miljøordningen. En ettervekst kan også bidra til å utnytte gjødsel om er tilført på våren, men ikke utnyttet av kornet sådd om våren, på grunn av tørken.

- Vi må nytte alle mogelegheiter for å auke grovfôrproduksjonen i den alvorlege tørkesituasjonen vi har. Eg ynskjer derfor å fjerne all mogeleg usikkerheit om korleis nye tilpassingar påverkar tilskota til den eiskilde bonde, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Det er tidligere presisert at etablering av ettervekst ikke skal påvirke avlingsskade­erstatningen. Med presiseringen her blir det samme gjeldende for avrenningstiltak.