Historisk arkiv

NOU 2018:11 Ny fjellov sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statsallmenningslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Utvalget fikk som mandat å gå gjennom forvaltningen av statsallmenningene med sikte på å foreslå forenklinger og moderniseringer. 22. juni i år leverte utvalget NOU 2018:11 Ny fjellov til landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Landbruks- og matdepartementet sender nå NOU 2018:11 Ny fjellov på høring. Høringsfristen settes til 28. februar 2019.