Historisk arkiv

Sommerserie i samarbeid med HANEN:

Osteprodusent fra Møre og Romsdal til Oste-VM

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I 2016 utkonkurrerte Kraftkar fra Tingvollost over 3000 oster og ble kåret til verdens beste ost. I november arrangeres Oste-VM i Bergen, og Tingvollost er med denne gangen også for å vise bredden i norsk osteproduksjon.

– I november arrangerer Noreg eit verdensmeisterskap i ost i Bergen. Vi skal vise omverda dei norske unike matopplevingane. Arrangementet og dei norske osteprodusentane som deltek bidreg til å byggje Noreg som ein internasjonal anerkjend matnasjon. Det aukar verdiskapinga for mat- og reiselivsaktørar i norsk landbruk, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Noreg blir det fyrste skandinaviske landet som arrangerer eit verdsmeisterskap i ost. Det bidreg til å byggje Noreg som ein internasjonal anerkjend matnasjon, og aukar verdiskapinga for mat- og reiselivsaktørar i norsk landbruk.
– Noreg blir det fyrste skandinaviske landet som arrangerer eit verdsmeisterskap i ost. Det bidreg til å byggje Noreg som ein internasjonal anerkjend matnasjon, og aukar verdiskapinga for mat- og reiselivsaktørar i norsk landbruk. Foto: Lisa Westgaard.

Oste-VM til Norge

I år blir Bergen utstillingsvinduet for 3000 oster fra hele verden, og får 250 osteeksperter og internasjonale medier på besøk i november 2018. HANEN og Norsk Gardsost er arrangører av World Cheese Awards den 2.-3. november 2018.  World Cheese Awards er en av verdens største ostekonkurranser, og eies av den britiske stiftelsen Guild og Fine Food. I 2016 ble den norske osteprodusenten Tingvollost kåret til vinner av konkurransen med sin blåmuggost, Kraftkar.

– Vi skal vise omverda ein folkefest, norske mattradisjonar, og våre unike reiselivsmoglegheiter. Vi ønskjer verdas beste osteprodusentar velkomen til Bergen og Noreg i november 2018, sier Jon Georg Dale.

Tingvollost

Det begynte en juni dag i 2003. På den historiske gården Saughaug på Nord Møre kunne det vises til håndverkstradisjoner tilbake til 1303 tallet. Nå skulle et nytt kapitel føyes til historien gjennom etablering av Tingvollosten.

Ostene fra Tingvollost ble kalt opp etter historiske personer fra stedets middelalderhistorie. Fire generasjoner deltok i produksjonen, ystet på melk fra kyrne på gården. Tre år senere var Kraftkar, klar til å introduseres på markedet. Osten var oppkalt etter drengen Tore Nordbø som skulle ha vært i besittelse av overnaturlig styrke. Blåmuggosten var laget på fersk kumelk, tilsatt ekstra fløte med en smak og konsistens som snart skapte gjetord langt utover bygdas grenser.

Kraftkar fra Tingvoll.
Kraftkar fra Tingvoll gikk til topps i World Cheese Award i Spania i 2016. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Storeslem

Ti år senere skulle Kraftkar selv utvise en styrke og suverenitet som skapte avisoverskrifter over hele verden. Året var 2016, landet var Spania, ærendet var World Cheese Award. 3.021 oster fra 31 land var påmeldt. I salen under kåringen, satt den lokale osteprodusenten fra Torjulsvågen sammen med tradisjonstunge osteprodusenter som land fra Italia, Spania, Frankrike, USA og Australia. Så skjedde det: Kraftkar ble kåret til verdens beste ost. Fire generasjons gårdsmeieri som nektet å bruke annen melk enn fra egne kyr, hadde banket ut ostegiganter som roquefort og Stilton.

Matnasjonen Norge

Reiselivsstrategien som regjeringen la frem i 2017 sier at "Norge skal være en internasjonalt anerkjent matnasjon med tydelig lokal og regional identitet". Nå følger regjeringen opp og skal utforme en handlingsplakat for matnasjonen Norge. Regjeringen vil utfordre hele matnæringa, organisasjoner og enkeltpersoner til å forplikte seg til innholdet i handlingsplakaten, slik at Norge kan bli en matnasjon i tråd med visjonen. 

Påmelding for osteprodusenter til Oste-VM

Påmelding til World Cheese Awards er åpen i perioden 5.-28. september 2018.

Sommerserie i samarbeid med HANEN

Gjennom en sommerserie i samarbeid med Hanen presenterer vi saker om norske osteprodusenter som skal delta på Oste-VM i Bergen i år. HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. HANEN har i overkant av 520 medlemsbedrifter over hele landet.