Historisk arkiv

Statskog forlenger sykkelsamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog utvider samarbeidet med sykkelrittet Arctic Race of Norway med tre nye år.

Statskog gikk inn som samarbeidspartner allerede i 2015. Nå har partene tegnet samarbeidsavtale for perioden fram til og med 2020. Statskog og Arctic Race of Norway peker på muligheten til å vise fram norsk natur og å videreutvikle Nord-Norge som landsdel gjennom alle ringvirkningene sykkelrittet gir. Sykkelrittet går av stabelen torsdag 16. august og starter i Vadsø, og den siste etappen avsluttes i Alta søndag 19. august. 

Kan promotere Norge som en attraktiv reiselivs- og matnasjon

– Arctic Race er mer enn et sykkelritt. I tillegg til å utvikle nye talenter, bidrar arrangementet til å skape verdier i distriktene i Nord-Norge. Sykkelrittet vises i 146 land, og er et godt eksempel på hvordan sportsarrangement kan promotere Norge som en attraktiv reiseliv- og matnasjon, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Statskog utvider samarbeidet med sykkelrittet Arctic Race of Norway med tre nye år.
Statskog utvider samarbeidet med sykkelrittet Arctic Race of Norway med tre nye år. Foto: Krediteres Arctic Race of Norway/Pauline Ballet.

Statskog er garantisten for at jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur er tilgjengelig for alle.  Statskog er grunneier på vegne av staten og forvalter og utvikler verdier på en femtedel av Norges fastlandsareal. Dette gjelder blant annet store areal i Nordland og Troms.

 

Hva er Statskog?

  • Statskog er landets største grunneier, og er et statsforetak. Statens grunn en femtedel av fastlands-Norge.
  • Som forvalter skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier. 
  • Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser. 
  • Statskog skal drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteresser. 
  • Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.