Historisk arkiv

Landbruk:

Omsetningsavgifter for 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 17. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2019, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet. Maksimalsatsen for omsetningsavgift på kjøtt av svin øker med 0,50 kr til 2,50 kr/kg. Omsetningsavgiften på melk øker med 6 øre til 12 øre per liter. De andre omsetningsavgiftene videreføres på samme nivå som i 2018.

Økningen i maksimalavgiften på kjøtt av svin skyldes i hovedsak en vedvarende overproduksjon og at utkjøpsordningen for svineprodusenter i 2019 skal finansieres med midler fra omsetningsavgiften. Økningen i omsetningsavgiften på melk skyldes et lavt nivå på omsetningsavgiften over flere år, lav inntekt fra overproduksjonsavgift i 2018 og de forventede utgiftene i 2019.

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2019: 

ku- og geitmelk

12 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv

maks 2,00 kr/kg

kjøtt av sau og lam

maks 4,00 kr/kg

Svinekjøtt

maks 2,50 kr/kg

Egg

0,70 kr/kg

kjøtt av kylling

28 øre/kg

kjøtt av kalkun

28 øre/kg

Pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.