Historisk arkiv

1 million frøprøver er lagret i Svalbard Globale frøhvelv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

I dag ble drøyt 76 000 nye frøprøver båret inn i Svalbard Globale frøhvelv for langtidslagring. Det betyr at frøhvelvet nå rommer over 1 million frøprøver fra genbanker over hele verden. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var vert for dagens jubileumsmarkeringen da representanter fra 23 internasjonale genbanker bar sine frøprøver inn i hvelvet.

Jon Georg Dale og Ahmed Amri, leder av genetiske ressurser ved ICARDA med ICARDAs deponerte frøkasser.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.h.) og Ahmed Amri, leder av genetiske ressurser ved ICARDA. ICARDA var 1 av 23 internasjonale genbanker som bar inn sine frø i frøhvelvet i dag. Foto: Sara Landqvist/NordGen

Depositører og partnere fra hele verden er nå samlet i Longyearbyen for å delta i markeringen av ti-års jubileet for Svalbard Globale frøhvelv og delta på toppmøtet "Seed Vault Summit". Frøhvelvet på Svalbard ble åpnet 26. februar 2008 da tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Fredsprisvinner Dr. Wangari Maathai bar de første frøkassene inn i hvelvet. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inne i Svalbard Globale frøhvelv i forbindelse med 10-jubileet og deponering av nye frø til hvelvet. Foto: Sara Landqvist/NordGen

Sikkerhetslager for verdens matplanter

Hensikten med frøhvelvet er å tilby et sikkerhetslager av duplikater av frø som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker over hele verden. Målet er å bevare den genetiske variasjonen innen verdens matplanter, og dermed sikre at mat- og nytteplanter ikke utryddes i lokale eller globale katastrofer som krig, terrorisme og naturkatastrofer. 

− Det er ikke mindre enn imponerende at 1 million frøprøver fra hele verden nå har passert dørene inn til Svalbard Globale frøhvelv. Det bekrefter den viktige rollen frøhvelvet har som  en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner og en stadig voksende befolkning, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.   

Ferdigpakkede frø fra Nigeria.
Frøene som sendes til Svalbard er pakket i kasser som hver rommer maksimalt 400 frøtyper. Hver frøprøve består av rundt 500 frø og ligger i en lufttett aluminiums pose. Kassene er forseglet av den genbanken som sender frøet. Frøene kan kun tas ut av hvelvet av institusjonene som deponerte dem. Foto: The International Institute of Tropical Agriculture i Nigeria (IITA)

Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til 4,5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden.

Frøene plassert trygt inne i hvelvet.
Frøene plassert trygt inne i hvelvet. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Minister Jon Georg Dale med det internasjonale rådgivende panelet for Svalbard Globale frøhvelv.
Minister Jon Georg Dale med det internasjonale rådgivende panelet for Svalbard Globale frøhvelv. Panelet skal gi råd i forbindelse med daglig drift og aktiviteter for frøhvelvet. Panelet består av representanter for genbanker og andre interessenter. Fra Norge deltar Kristin Børresen fra Graminor. Foto: Sara Landqvist/NordGen

Partene som finansierer og driver Svalbard Globale frøhvelv er Landbruks- og matdepartementet, Global Crop Diversity Trust og Det Nordiske Genetiske Ressurssenteret (NordGen).

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er på Svalbard til tirsdag 27.02.

Pressekontakt for Dale: Heidi E. Riise, +47 975 17 227.

Hele frøhvelvet ligger i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, omtrent en kilometer i luftlinje fra Longyearbyen flyplass. Totalarealet er 1000 kvadratmeter, men det er bare inngangsportalen i betong som er synlig utenfra. Hvelvet ligger i permafrosten, som holder 3-4 minusgrader.
Hele frøhvelvet ligger i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, omtrent en kilometer i luftlinje fra Longyearbyen flyplass. Totalarealet er 1000 kvadratmeter, men det er bare inngangsportalen i betong som er synlig utenfra. Hvelvet ligger i permafrosten, som holder 3-4 minusgrader. Foto: Matthias Heyde