Historisk arkiv

Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer i samarbeid med Crop Trust og NordGen til en markering av ti-års jubileet for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.−27. februar er depositører og partnere fra hele verden samlet i Longyearbyen for å delta på toppmøtet "Seed Vault Summit", og for å være til stede når en ny frøleveranse fra 20 internasjonale genbanker bæres inn i frøhvelvet.

Det første møtet i det internasjonale rådgivende panelet for Svalbard Globale frøhvelv blir holdt samtidig med ti-års jubileet. Panelet skal gi råd i forbindelse med daglig drift og aktiviteter for frøhvelvet. Panelet består av representanter for genbanker og andre interessenter. Fra Norge deltar Kristin Børresen fra Graminor.

Frøene som er lagret i Svalbard Globale frøhvelv er pakket i kasser som hver rommer maksimalt 400 frøtyper.
Frøene som er lagret i Svalbard Globale frøhvelv er pakket i kasser som hver rommer maksimalt 400 frøtyper. Kassene er forseglet av den genbanken som sender frøet. I kassene er det plass til inntil 400 frøprøver i hver. Hver frøprøve består av rundt 500 frø og ligger i en lufttett aluminiums pose. Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden. Foto: Riccardo Gangale

Oppbevarer frø fra hele kloden

Frøhvelvet på Svalbard ble åpnet i februar 2008 av tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Dr. Wangari Maathai som mottok Nobels fredspris i 2004. Hensikten med Frøhvelvet er å tilby et sikkerhetslager av duplikater av frø som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker over hele verden. Målet er å bevare den genetiske variasjonen innen verdens matplanter, og dermed sikre at mat- og nytteplanter ikke utryddes i lokale eller globale katastrofer som krig, terrorisme og naturkatastrofer. I frøhvelvet ligger per i dag over 5.000 plantearter av viktige matplanter som for eksempel bønner, korn, poteter og ris.

Frøportalen har oversikt over alle frø som er lagret i Svalbard Globale frøhvelv https://www.nordgen.org/sgsv/

Frø fra Icarda.
Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner. I 2017 ble det for første gang sendt frø, som var tatt ut av sikkerhetslageret, tilbake til frøhvelvet på Svalbard. Det internasjonale forskningssenteret ICARDA, som tidligere opererte fra Aleppo i Syria, sendte da tilbake frø som var oppformert etter at de måtte hente tilbake sitt frø fra Svalbard høsten 2015. Foto: Riccardo Gangale

Partene som finansierer og driver Svalbard Globale frøhvelv er Landbruks- og matdepartementet, Global Crop Diversity Trust og Det Nordiske Genetiske Ressurssenteret (NordGen).

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er på Svalbard fra søndag 25.02.- tirsdag 27.02.

Pressekontakt for Dale: Heidi E. Riise, +47 975 17 227.

Inngangspartiet til Svalbard Globale frøhvelv.
Inngangspartiet til Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Riccardo Gangale