Historisk arkiv

Nyheter

Den globale treproduksjonen øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den globale produksjonen av treprodukter økte for syvende året på rad i 2016. Det melder FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon.

Asia, Nord-Amerika og Europa hadde den største økningen i treprodukter i 2016. Økningen skyldes blant annet økonomisk vekst, ny produksjonskapasitet i Øst-Europa, og en økende etterspørsel etter bioenergi. I følge FAOs skogsforvalter, Mats Nordberg, vil den globale økonomiske utviklingen og etterspørselen etter fornybar energi bidra til at den positive trenden trolig fortsetter gjennom 2017 og 2018.

OSB-paneler og sponplater (trefiberplater) brukes i møbelproduksjon og har den den største veksten blant treproduktkategoriene.
OSB-paneler og sponplater (trefiberplater) brukes i møbelproduksjon og har den største veksten blant treproduktkategoriene. Foto: Colourbox.

Produksjonen av trefiberplater øker

OSB-paneler og sponplater (trefiberplater) brukes i møbelproduksjon og har den største veksten blant treproduktkategoriene. Produksjon av sporplater økte fra 0,3 prosent i 2015 til 8 prosent i 2016, mens produksjonen av OSB-trepanel økte med 10 prosent.

Ønsker innovasjon, effektivisering og forenklinger

Det er trebaserte byggevarer og treforedlingsprodukter basert på trefiber og cellulose som bidrar med hoveddelen av verdiskapingen i skog- og trenæringen i Norge. Regjeringen mener at innovasjon, effektivisering og økt industrialisering av treprodukter, og forenklinger og justeringer i regelverk er sentrale elementer for å styrke foredlingsleddet i skog- og trenæringen i tiden fremover.