Historisk arkiv

100 friluftsaktiviteter får støtte fra Statskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog deler ut friluftspenger til 100 aktiviteter som fremmer folkehelse og bruk av norsk natur.

Tildelingene er fordelt til friluftsaktiviteter over hele Norge. Pengene fra støtteordningen «Statskogmillionen» går til organisasjoner som har søkt om støtte til konkrete planer for økt friluftsliv, bedre folkehelse og mer bruk av norsk natur. Organisasjoner kan søke om støtte fra Statskogmillionen to ganger i året, henholdsvis april og august. Søknader som støttes får et bidrag på fem tusen eller ti tusen kroner.

Over 100 friluftslivaktiviteter får støtte fra Statskog i første tildelingsrunde.

Statskog deler årlig ut én million kroner til friluftstiltak og aktiviteter. De som har fått støtte tidligere, kan også søke igjen i år.
Statskog deler årlig ut én million kroner til friluftstiltak og aktiviteter. Foto: Magnus Beyer Brattli/Statskog.

Statskog har som en av sine oppgaver å legge til rette for friluftslivet. Det skjer blant annet gjennom å gjøre jakt- og fiskemuligheter tilgjengelig til en overkommelig pris, drift av over hundre åpne og gratis buer, rimelige utleiehytter og en rekke andre løpende tiltak. I tillegg har Statskog opprettet støtteordningen «Statskogmillionen» for friluftsliv og bruk av norsk natur.

Hva er Statskog?

  • Statskog er landets største grunneier, og er et statsforetak. Statens grunn en femtedel av fastlands-Norge.
  • Som forvalter skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier. 
  • Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser. 
  • Statskog skal drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteresser. 
  • Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.