Historisk arkiv

Verdens skoguke i Roma

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

World Forest Week arrangeres denne uken i Roma for sjette gang, som en del av møtet i FAOs fagkomité for skog. Hovedsakene i møtet er hvordan skog kan bidra til at vi når målene for bærekraftig utvikling under Agenda 2030. Andre hovedsaker er skog og klima, og urbant skogbruk. Under åpningen av møtet la generaldirektøren i FAO vekt på at jordbruk, skogbruk og matsikkerhet må sees i sammenheng, og at arbeidet med å stoppe avskoging må trappes opp.

Et viktig grunnlag for møtet er rapporten State of the World's Forests, som gis ut annethvert år for å gi en oversikt over utviklingstrekk i verdens skoger. Denne utgaven gir en oversikt over hvordan skog er relevant for å nå de fleste av de 17 målene for bærekraftig utvikling. Rapporten trekker blant annet frem et eksempel på utvikling av innovative produkter fra skog fra Norge.