Historisk arkiv

Fornyet åremål for administrerende direktør i Landbruksdirektoratet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Jørn Rolfsen som administrerende direktør i Landbruksdirektoratet for en ny periode på seks år med tiltredelse 1. juli 2018.