Historisk arkiv

Norsk støtte til jordbruksprosjekter i Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal besøker jordbruksprosjekter i Malawi som får norsk støtte gjennom den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling i FNs mat og landbruksorganisasjon.

Hanne Maren Blåfjelldal og sekretariatet i den internasjonale plantetraktaten besøker både bønder og prosjekter i Afrika som er støttet gjennom fordelsdelingsfondet. Bøndene som blir besøkt dyrker andre vekster enn bare mais til mat og tobakk til eksport. Når det i større grad blir dyrket belgvekster og annet korn som sorhum, bedres både ernæring og jordsmonnet. 

– Alle land drar nytte av utvekslingen av materiale og informasjon som er tilgjengelig gjennom det multilaterale systemet i den internasjonale traktaten. Det er riktig at vi gir tilbake ved å bidra til fordelsdelingsfondet og hjelpe bøndene med å bevare biodiversiteten i landbruket, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

– Vi er glade for at Blåfjelldal deltar på feltbesøket i Malawi, sier generalsekretær Kent Nnadozie i plantetraktaten. Videre peker han på at Norge er en av de mest verdifulle bidragsyterne i den internasjonale traktaten, og har lenge støttet innsatsen for å bevare verdens kulturmangfold og rettighetene til småskala bønder.

Den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling støtter prosjekter som tar for seg plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Norge har i ti år har gitt et årlig bidrag til fondet. Bidraget tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvare og plantemateriale omsatt i jordbruket i Norge. For 2017 utgjør dette drøye 850.000 kroner.