Historisk arkiv

30 millionar til forsking på utmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Neste år blir forskarar invitert til å finne gode løysingar for berekraftig bruk og vern av utmarka. Forskingspengane kjem mellom anna frå jordbruksavtalen.

Forskningsmidlar over jordbruksavtalen (JA), BIONÆR og MILJØFORSK går saman om å lyse ut 30 millionar kroner til forsking på berekraftig bruk og vern av utmarksressursar. Søknadsfrist er 10. april 2019. Meir informasjon om fellesutlysinga og faglege prioriteringar skal etter planen leggjast ut på Forskingsrådet sine nettsider i januar 2019.

Av Norges landareal er 95 prosent utmark.

Sau i Storgrytdalen.
Neste år blir forskarar invitert til å finne gode løysingar for berekraftig bruk og vern av utmarka. Foto: Lars Østbye Hemsing/NIBIO