Historisk arkiv

Nyheter

Lokalmatsalget vokser i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Lokalmat- og drikkesalget økte med 2,2 prosent i dagligvarehandelen i 2018. Totalsalget var på 4,97 milliarder. – Ergerlig at vi ikke bikket 5 milliarder i år, men gledelig at salget tar seg opp etter fjoråret, og ekstra gledelig at det vokser i hele landet, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Årets salgstall for dagligvaremarkedet

Lokalmat defineres som "Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegenopprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie”. Nielsen måler, på oppdrag fra Matmerk, salget i dagligvarehandelen hvert år.

  • Lokalmat- og drikkesalget økte med 2,2 prosent.
  • Det er lavere enn økningen i dagligvare generelt, som er på 2,6 prosent.
  • Lokalmat omsatte for ca. 4,97 milliarder de siste 52 uker (per uke 40 2018).
  • Lokalmat- og drikkesalget øker i alle regioner.
  • Ren fisk er største kategori.

– Skal vi nå målet på 10 milliarder innen 2025 må hele bransjen dra lasset sammen. Nå er det viktig at vi arbeider sammen for å følge opp regjeringens satsing på "Matnasjonen Norge" . Det er synd at vi ikke klarte å nå 5 milliarder i dagligvaresalget. Vi vet at omsetningen er større fordi i dette tallet måles ikke salget i spesialbutikker, restauranter, reiselivet, matfestivaler, Bondens marked, gårdsutsalg og Reko-ringer. Det er fakta jeg gjerne vil ha for å få et mest mulig helhetlig bilde, sier Landbruks og matminister Bård Hoksrud.

– Jeg har derfor bedt Stiftelsen Matmerk om å gjennomføre en bredere salgsmåling av lokalmatsalg i 2019, nettopp fordi dette det er tall vi har behov for når vi videreutvikler "Matnasjonen Norge", avslutter Hoksrud.

Nina Sundqvist, Matmerk og landbruks- og matminister Bård Hoksrud.
Direktør i Matmerk Nina Sundqvist og landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Foto: Matmerk

All vekst er utvikling 

– Vi er så nær 5 milliarder som vi kan være, tallet er vel sånn ca. 4 970 730 000 og det er litt ergelig at vi ikke sniker oss over 5 milliarder i år i omsetning i dagligvarehandelen, sier direktør i Matmerk, Nina Sundqvist. - Når det er sagt så er all vekst utvikling, og det er gledelig både at salget vokser igjen og at vi ser vekst over hele landet. Det forteller meg at  arbeidet som gjøres rundt om i hele Norge bærer frukter, selv om vi selvsagt skulle sett en enda sterkere vekst enn 2,2 prosent.

– Jeg tror at nettopp slike arrangementer som Oste-VM i Bergen er med å løfte "Matnasjonen Norge" i forbrukernes bevisthet. Lokal ost er en viktig spydspiss i lokalmatsatsingen. Omsetningen er på 170 millioner i dagligvare, og jeg er overbevist om at den vil øke med alt det positive fokuset vi nå har på norsk ost, avslutter Sundqvist.

Graf. Lokalmat - salg i verdi 1000 NOK
Kilde: Nielsen ScanTrack

Fakta om undersøkelsen

  • Definisjon: «Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie.» Definisjonen er arbeidet fram i samarbeid med dagligvarekjeden og myndighetene.
  • Matmerk og dagligvarekjedene kvalitetssikrer produktene basert som inngår i salgstallene hvert år
  • Nielsen ScanTrack: Utvalgsundersøkelse basert på ukentlig innsamling av POS data i norsk dagligvarehandel
Lokalmat.
Lokalmat. Foto: Matmerk