Historisk arkiv

64 millioner til tømmerkaier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Åtte tømmerkaier langs kysten har fått til sammen 64 millioner kroner i tilskudd. Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten.

– Skogen langs kysten representerer store verdier for samfunnet, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. – Fornybare ressurser fra skogen gir grunnlag for næringsutvikling, sysselsetting og nye arbeidsplasser i distriktene. Men vi får ikke hentet ut tømmeret uten veier og kaianlegg. Derfor har regjeringen gjennom mange år arbeidet systematisk med dette, og har nå bevilget til sammen mer enn 3/4 milliarder kroner siden 2014 til bygging av skogsveier og tømmerkaier, sier Hoksrud. 

På 1950- og 60 tallet ble det plantet mye skog langs kysten. Mye av denne skogen kan nå hogges. De siste årene har hogsten i  skogreisingsfylkene økt med 1 million kubikkmeter. Førstehåndsverdien av dette tømmeret er 300 millioner kroner. Når tømmerkaiene er ferdig utbygd langs hele kysten regner en med at hogsten langs kysten kan økes fra ca 2 millioner i dag til 5,4 millioner kubikkmeter. Siden 2014 er det bevilget 285 millioner kroner til utbygging av tømmerkaier, og 525 millioner  til skogsveier.

Tømmerkai.
Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten. Foto: Torbjørn Tandberg