Historisk arkiv

Jakta starter i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I dag starter skogsfugl- og rypejakta. I år tilbys førstegangjegere gratis jaktkort, og ferske tall viser at andel kvinnelige jegere øker. I tillegg viser Statskog sin taksering at skogsfugljegerne går en spennende høst i møte.

– Jegerne møter en spennende jakthøst i år. Med 82 830 småviltjaktjegere gir jakta også verdiskaping i nærliggende næringer. Salg av jakt- og fiskeretter har for eksempel stor økonomisk betydning for mange grunneiere. Slike opplevelsesaktiviteter som jakt er, bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. 

Flere kvinnelige jegere

Norge er i verdenstoppen når det gjelder rekruttering av kvinner til jakt. Jakt har lange tradisjoner i Norge, og aksepten for jakt er avhengig av bred rekruttering fra ulike grupper i samfunnet. 

SSBs tall for antallet personer som løser jegeravgiftskort viser at antallet mannlige jegere er stabilt. Blant kvinner er imidlertid økningen de siste fem årene på hele 24 prosent. Tre av ti som tar jegerprøven er nå kvinner.

Statskogs jegere er i snitt 46 år og har svært lang fartstid i terrenget med et gjennomsnitt på hele 23 jaktår. Breisjøbergets doktoravhandling fra i fjor viser at jegerutbyttet kan være magert når det kommer til ryper. Sju av ti jegere skyter ikke ei eneste rype i løpet av en jaktdag. Halvparten av alle rypejegerne går faktisk tomhendt gjennom hele jaktsesongen.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder rekruttering av kvinner til jakt.
Norge er i verdenstoppen når det gjelder rekruttering av kvinner til jakt. Foto: Steinar Johansen

Gratis jaktkort til førstegangsjegere

I år tilbys gratis jaktkort går til de som har tatt jegerprøven i 2018 og kommer etter initiativ fra Norges Jeger- og Fiskerforbund. Halvparten av de som tar jegerprøven kommer seg aldri ut på jakt. Målet er at flest mulig skal få en enkel inngang til å prøve småviltjakt, og få gode opplevelser denne høsten. 

På inatur sine nettsider kan jegerne finne områdene de ønsker å jakte i, og hente ut et gratis jaktkort. Det eneste som kreves er at jegeravgiften er betalt. 

Ryper
Også rypebestanden ser ut til å få en oppsving i høst. Statskog melder om en positiv utvikling med en økende tetthet av ryper. Uttaket forventes å passere 20 000 ryper, men finmasket regulering skal sikre en bærekraftig jakt. Statskog slipper til flere der bestanden er god, men strammer inn der bestanden er svakere. Foto: Terje Kolaas.

Positiv utvikling for storfugl, jerpe og orrfugl

Tall fra Statskog indikerer en positiv utvikling for storfugl, jerpe og orrfugl. Orrfuglen har hatt en tilbakegang de siste årene, men trenden ser ut til å snu i år. Tetthet av skogsfugl varierer i ulike områder. Det kan skyldes tørken, ved at fuglene har trukket ned i myrkanter og andre våte områder. Informasjonen er hentet fra 400 kilometer takseringslinjer.

Hva er Statskog?

  • Statskog er landets største grunneier, og er et statsforetak. Statens grunn en femtedel av fastlands-Norge.
  • Som forvalter skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier. 
  • Nær 7 av 10 mener at Statskog bedriver god forvaltning av jakt og fiske. Det viser Natur- og miljøbarometeret (2017).
  • Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser. 
  • Statskog skal drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteresser. 
  • Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.