Historisk arkiv

Møte om bønders rettigheter i FNs mat- og landbruksorganisasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Et historisk møte om bønders rettigheter og såfrømangfold fant sted i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) i september. Møtet ble ledet av Svanhild-Isabelle Batta Torheim fra det norske Landbruks- og matdepartementet og R.C. Agrawal fra India.

Hjelper land å utvikle tiltak

Ekspertgruppa diskuterte erfaringer med bønders rettigheter fra hele verden. Resultatet ble en mal som land kan bruke til å utvikle nasjonale tiltak, gode eksempler og erfaringer når det gjelder bønders rettigheter. Malen blir lagt ut på nettsiden til den internasjonale plantetraktaten slik at partsland, institusjoner og organisasjoner kan bruke den når de vil dele sine erfaringer. Ekspertgruppa vil jobbe videre med å gi anbefalinger til hvordan land kan styrke realiseringen av bønders rettigheter knyttet til såfrømangfold på sitt neste møte, som etter planen vil bli holdt i andre kvartal i 2019.

Fra venstre: Agrawal, Svanhild-Isabelle Batta Torheim og Kent Nnadozie leder av sekretariatet for Plantetraktaten.
Fra venstre: Agrawal, Svanhild-Isabelle Batta Torheim og Kent Nnadozie leder av sekretariatet for Plantetraktaten. Foto: FAO.

Vil beskytte og fremme bøndenes rettigheter

Den internasjonale traktaten  peker på at bønders rettigheter må beskyttes og fremmes. Småskalabønder og urbefolkninger bidrar til utvikling og bevaring av plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk. Artikkel 9 i den internasjonale traktaten forplikter medlemslandene til å vurdere tiltak for å beskytte bønders rettigheter, blant annet knyttet til tradisjonell kunnskap, deres deltakelse i beslutningsprosesser og rettferdig fordeling av fordelsgoder. Et spesielt omstridt tema er bønders rettigheter knyttet til å bruke, bevare, bytte og selge såvare fra egen avling.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal besøkte jordbruksprosjekter i Malawi som får norsk støtte gjennom den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling i FNs mat og landbruksorganisasjon tidligere i år.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal besøkte jordbruksprosjekter i Malawi som får norsk støtte gjennom den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling i FNs mat og landbruksorganisasjon tidligere i år. Foto: FAO.

Representanter fra Landbruks- og matdepartementet

Ekspertgruppa om bønders rettigheter består av representanter fra alle sju FAO-regioner, bondeorganisasjoner, såvareindustrien, sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner. Fra Norge er også seniorforsker Regine Andersen fra Fridtjof Nansen Institutt medlem av gruppa, i tillegg til Torheim fra LMD.