Forsiden

Historisk arkiv

Bioøkonomi i landbruket:

Skogbaserte byggprodukter er god bioøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Gjøvikbedriften Hunton har lenge har produsert klimavennlige byggprodukter av sagflis. Gjennom innovasjonsprosjektet AIRY vil bedriften nå utvikle og kommersialisere to helt nye trefiberplater som har enda bedre tekniske egenskaper og samtidig er miljø- og klimavennlige.

Av: Anne Ditlefsen, Forskningsrådet

Ved hjelp av luftformingsteknologi kan trevirke som ellers ville gått til spille, omformes til helt nye produkter egnet for termisk isolering og vindsperring i bygg. Dette vil gi Hunton adgang til nye markedssegmenter. Bedriften kan dermed styrke sin profil som leverandør av bærekraftige, biobaserte byggløsninger basert på miljø- og klimavennlig råstoff fra norsk skog. Utviklingsarbeidet skjer i innovasjonsprosjektet AIRY som støttes av Forskningsrådet og inngår i en større satsing for å utvikle en sterk bioøkonomi i Norge.

– Når en bygger hus – både mindre hus og større bygninger, må materialene være tilpasset konstruksjon og størrelse, sier teknisk sjef Thomas Løkken i Hunton Fiber AS. Han leder prosjektet der Hunton vil utvikle de nye trefiberbaserte produktene. – Vi satser på både et produkt som er egnet for veggkonstruksjoner i mindre bygninger med stenderverk, og et som er egnet for større bygninger. Produktene må også gi rask og kostnadseffektiv konstruksjon sammenlignet med andre produkter på markedet, sier Løkken.

Vindtett stack.
Ved hjelp av luftformingsteknologi kan trevirke som ellers ville gått til spille, omformes til helt nye produkter egnet for termisk isolering og vindsperring i bygg. Foto: Hunton

100 prosent skogbasert

God brannmotstand er en viktig funksjon i byggprodukter. I prosjektet jobber Hunton sammen med andre bedrifter for å øke brannmotstanden i trefiberplater slik at de kan brukes i høyere brannklasse enn det som er mulig i dag. De jobber også med å utvikle en ny type bindemiddel som er basert på biprodukter fra sagbruket. Med et slikt bindemiddel for trefiber vil byggproduktene bli helt basert på skog, og verdiskapingen basert på norsk skogbasert råstoff vil øke.

Hvis dette lykkes, kan nye produkter med spesielle egenskaper og miljøprofil åpne nye markeder for norsk treindustri. Dette er god bioøkonomi.

Ny mulighet for bedrifter med prosjektideer

Forskning og innovasjon i bedrifter er viktig for å utvikle bioøkonomien videre. Næringslivet har hvert år mulighet til å søke om midler til nye innovasjonsprosjekter.

Sammenlignet av andre næringer står skog- og trenæringen for ganske få innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet. I løpet av de siste ti årene har til sammen 22 innovasjonsprosjekter innenfor skog- og trenæringen fått prosjektmidler fra Forskningsrådet, og bare noen få har søkt om midler mer enn en gang. Store bedrifter som Moelven-konsernet, Borregaard og Norske Skog er har så langt vært de mest aktive. Hunton Fiber AS med 150 ansatte har fått innvilget prosjekt to ganger. Prosjektet AIRY som startet i 2018, bygger delvis videre på iWood som startet i 2013 ble avsluttet i 2017.

– Det er imidlertid viktig at også små- og mellomstore bedrifter søker om støtte til innovasjonsprosjekter. Vi håper å mobilisere flere av disse til å se mulighetene som ligger i bioøkonomien, sier Fridtjof Unander, Forskningsrådets områdedirektør for ressursbæringer og miljø.  

Det er ikke for sent å søke midler til prosjekter som skal starte i 2019. Det er særlig utlysningene i programmet BIONÆR som gjelder for bedrifter knyttet til landbrukssektoren, men BIA kan også være aktuelt. Fristen i år er 10. oktober.

Hunton Fiber AS

Hunton Fiber AS produserer og selger miljøvennlige og energieffektive byggløsninger basert på tre og trefiber til bygg- og anleggsbransjen. Selskapets miljøvennlige løsninger gjør det enkelt for kundene å innfri byggetekniske krav og er bra for klimaet. Hunton ble stiftet i 1889. Primærmarkedet er Norden. Hunton har i dag 150 ansatte i fire land med produksjon på Gjøvik og i Olsfors i Sverige, samt salgsavdelinger i Asker, Malmø og Turku.