Historisk arkiv

Nyheter

Salget av økologisk mat øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En fersk rapport viser at nordmenn kjøpte økologiske matvarer i dagligvarebutikkene for nærmere 2,9 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med 2017.

– Nordmenn bruker stadig mer penger på økologisk mat. Det er en positiv trend, og det gir muligheter for bønder som satser på økologisk produksjon. Norske bønder er kjent for å produsere ren og trygg mat. Vi bruker lite plantevernmidler og medisiner. Det gjelder både for økologisk og konvensjonelt landbruk, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

I morgen presenterer Landbruksdirektoratet en ny rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2018. I fjor ble det registrert en sterk vekst i omsetningen av meieriprodukter, brød, bakevarer og barnemat. Mens omsetningen av frukt, bær, nøtter og drikkevarer gikk ned.

Større produksjon av økologisk slaktekylling, kalkun og egg

I 2018 er det registrert en relativt kraftig vekst i produksjonen av slaktekylling, kalkun og egg. Produksjonen av slaktekylling økte med 34 prosent, og eggproduksjonen økte med 12,5 prosent. Produksjonen av storfekjøtt, lam og melk gikk noe tilbake sammenlignet med 2017.

Gjør klar jordbruksarealer for økologisk produksjon

I 2018 utgjorde det økologiske arealet 4,2 prosent av Norges jordbruksareal. Det er en nedgang sammenlignet med 2017. Derimot er det en sterk økning på hele 40 prosent av areal som er under omlegging til økologisk. Det økologiske arealet og arealet under omlegging sett under ett, har likevel gått noe ned siden 2017.

– Den sterke veksten av arealer som snart blir økologiske er positivt for norsk produksjon av økologiske matvarer. Dersom trenden fortsetter vil vi få større økologiske areal på sikt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Økologisk gulrotåker med lite ugras.
Økologisk gulrotåker med lite ugras. Foto: Kari Mette Holm

Venter reduksjon av økologisk korn

Produksjonen av økologisk korn ventes å bli halvert i kornåret 2018-2019 på grunn av tørken i sommeren 2018.

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

Regjeringen la fram en ny nasjonal strategi for økologisk jordbruk 25. mai 2018, som ble behandlet av Stortinget 11. juni 2018. Målsettingen i den nye strategien er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Strategien har tre innsatsområder: Kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede. De to hovedgrepene i strategien er å etablere et dialogforum og et økologiprogram.