Historisk arkiv

Synliggjør viltprodukt for forbrukere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

– Viltkjøttet må bli mer synlig og tilgjengelig for forbrukere, og vi må koble produktene tettere opp mot lokalmatsatsingen i butikk, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Denne uken fikk Gransjøberget Sæter og Viltkjøkken Spesialtetsmerke for to produkter basert på elg. Forutsetningen for å få merket er at produktet må ha noe spesielt og unikt ved seg og være blant de beste innenfor sin kategori.

Gransjøberget Sæter og Viltkjøkken leverer gode produkter med tilbud om jakt, kurs i videreforedling, overnattinger og ferdige viltmåltid. Med Spesialitetsmerket blir viltkjøttet mer synlig for forbrukeren i butikkhylla også, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

I Norge har forbrukerne stor tillit til at maten er av god kvalitet. Dette gjelder også viltkjøtt. Derfor har norske jegere utdannet seg for å kunne vurdere kvaliteten på viltkjøttetet. Til sammen har 6 500 jegere gjennomført kurs ved Skogbrukets kursinstitutt for å bli feltkontrollører.

– På denne måten kan vi øke tilliten, vi kan forenkle og gi bedre tilgjengelighet og sporbarhet, vi kan øke verdien av viltkjøtt og samtidig redusere arbeidsmengde og kostnader til kontroll. Det er i det store og hele en svært vellykket ordning, sier Bollestad.

Jeger
Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Og når vi forvalter ressursene rett, så byr landet vårt på rike muligheter. Foto: Espen Stokke/Landbruks- og matdepartementet.

Norsk institutt for naturforskning anslår det samlede forbruket til jakt i Norge i 2017-2018 til ca. 2 milliarder kroner. I en nylig framlagt handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser er potensialet for ytterligere vekst anslått til å være inntil 1,9 milliarder kroner i løpet av de neste 10 årene. Dette er verdiskapingspotensialet knyttet til jakt som opplevelsesprodukt i form av tilbud kombinert med jakta.