Historisk arkiv

Syv millioner kroner til Matsentralen Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

– God mat bør ikke kastes. Med gode rutiner kan vi gi mer mat til mennesker som trenger det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Regjeringen tildeler Matsentralen Norge syv millioner kroner til arbeidet med å redusere matsvinn og gi mat til vanskeligstilte. I år forventer Matsentralen Norge å servere seks millioner måltider til en verdi av 150 millioner kroner til titusener av mennesker som har det vanskelig.

– Vi må behandle og bruke maten vår riktig. Det er et samfunnsansvar vi alle har, og ikke minst et verdifullt miljø- og sosialarbeid, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad Foto: Torbjørn Tandberg

De snart åtte Matsentralene i Norge tar imot mat fra rundt 70 store og små matleverandører, for så å levere maten til over 400 veldedige organisasjoner som deler ut maten til vanskeligstilte personer. Mengden overskuddsmat som blir levert inn til matsentralene varierer sterkt fra måned til måned. 2018 fikk Matsentralen matvarer fra 66 ulike leverandører. Det var økning fra 54 fra året før. Matsentralen i Oslo ble opprettet i 2013 med bistand fra blant andre Landbruks- og matdepartementet, Matvett og Kirkens Bymisjon.

Forplikter seg til å donere mat

Regjeringen og flere i matbransjen har forpliktet seg til et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i samsvar med FNs bærekraftsmål. I 2017 signerte partene bransjeavtalen om å redusere matsvinnet.  79 bedrifter har nå undertegnet særskilte tilknytningsavtaler til bransjeavtalen. Donasjon av overskuddsmat er viktig et element i avtalen. 

Matsvinn har en negativ miljøpåvirkning

I Norge kastes det over 385 000 tonn mat per år, med en negativ miljøpåvirkning tilsvarende over 950 000 tonn co2. Dette er det samme som utslippet fra mer enn 375 000 bensinbiler. Verdien på matsvinnet i Norge anslås til rundt 22 milliarder kroner.