Historisk arkiv

FAO hyller Europas ambisjoner om skoggjenoppretting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Generaldirektøren i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) QU Dongyu, hyllet i dag EUs løfte om å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og roste forpliktelsene til å beskytte og gjenopprette verdens skoger, da han møtte Det europeiske ministerrådet for landbruk og fiskeri under sin første tur til Brussel.

-Vi ønsker den europeiske grønne avtalen velkommen, sa generaldirektøren, og fremhevet at EU-kommisjonens plan innebærer både å redusere klimagassutslipp, forbedre biologisk mangfold og gjøre kontinentets matsystemer mer bærekraftige.

Les hele saken her