Historisk arkiv

Nyheter

Omsetningsavgifter og overproduksjonsavgift for 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 19. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2020, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften på melk øker med 8 øre til 30 øre per liter. Maksimalsatsen for kjøtt av storfe og kalv øker med 50 øre per kg til 2,50 kroner per kg. Maksimalsatsen for kjøtt av sau/lam og svin senkes med 50 øre per kg til henholdsvis 3,50 og 2,00 kroner per kg. De andre omsetningsavgiftene videreføres på samme nivå som i 2019.

Hovedårsaken til den høye omsetningsavgiften på melk er nedskaleringen av melkeproduksjonen som blant annet skal skje gjennom oppkjøp av melkekvoter. Oppkjøpet av 40 mill. liter skal finansieres med omsetningsavgift og et bidrag fra staten på 200 mill. kroner.

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2020:

ku- og geitmelk

30 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv

maks 2,50 kr/kg

kjøtt av sau og lam

maks 3,50 kr/kg

Svinekjøtt

maks 2,00 kr/kg

Egg

0,80 kr/kg

kjøtt av kylling

28 øre/kg

kjøtt av kalkun

28 øre/kg

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Overproduksjonsavgift for melk

Overproduksjonsavgiften for melk øker med 10 øre til 4,90 kroner per liter melk fra 1. januar 2020. Ordningen med overproduksjonsavgift ble innført for at det ikke skal være lønnsomt å produsere melk utover kvote. For lav overproduksjonsavgift bidrar til overproduksjon av melk. Behovet for å øke avgiften forsterkes av at markedet er i en situasjon der produsert mengde skal reduseres substansielt. Overproduksjonsavgiften økes for å legge til rette for at kvoteordningen skal virke etter sin hensikt, og for å redusere overproduksjonen til et minimum i denne situasjonen.