Historisk arkiv

Tilskudd til økt forståelse for ressurser i utmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet åpner nå for å søke om støtte til tiltak som kan gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene.

– Vi ønsker gjennom denne ordningen å gi barn og unge en innføring i det høstingsbaserte friluftslivet. Naturen produserer hvert år et stort overskudd av ville vekster, fisk, fugler og dyr. Dette danner et utgangspunkt for mat og opplevelser for veldig mange nordmenn. Mange barn og unge tar ikke del i denne viktige kulturarven og vi håper at vi kan nå flere gjennom dette tilbudet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

To millioner kroner

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av ca. to millioner kroner til tilskuddsordningen.

Miljødirektoratet vil prioritere søknader om tilskudd til aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for flest mulig, og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Fiske og friluftsliv
Miljødirektoratet åpner nå for å søke om støtte til tiltak som kan gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene. Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Innovation Norge