Historisk arkiv

Statlige skogeiere i Europa vil lære mer om norsk skogdrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norsk skogdrift utmerker seg innen teknologi, kompetanse og forskning. Statlige skogeiere i Europa besøker Norge for å lære mer om skogsarbeidet vårt.

Statskog SF inviterte Eustafor, en samarbeidsorganisasjon i Brussel for statlige skogeiere i Europa, til et møte i Oslo denne uken. Statskog SF og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ga organisasjonen en orientering om teknologien som blir brukt i skogbruket, forskning på skog og bærekraftig skogbruk i Norge. Landbruks- og matdepartementet presenterte norsk skogpolitikk og -forvaltning. Eustafor var spesielt interesserte i hvordan Norge har organisert det statlige eierskapet.

Landbruks- og matdepartementet presenterte skogforvaltningen i Norge for Eustafor. Eustafor var spesielt interesserte i hvordan Norge har organisert den statlige eierskapsmodellen.
Landbruks- og matdepartementet presenterte skogforvaltningen i Norge for Eustafor. Eustafor var spesielt interesserte i hvordan Norge har organisert den statlige eierskapsmodellen. Foto: Torbjørn Tandberg,

Vil ha et aktivt bruk av skogressursene i Europa

Presidenten i Eustafors, Per-Olof Wedin, peker på at organisasjonen opplever at norsk skogbruk er basert på høy kompetanse og at det er nyttig for dem høre om hvordan den norske skogen drives. Wedin er tydelig på at skogressursen i Europa må brukes aktivt for å komme enda mer til nytte på veien til et bærekraftig samfunn. Dette er svært aktuelle spørsmål for beslutningstakerne i EU. Aldri før har tre blitt brukt til å lage så mange fantastiske produkter, og bruk av skog er en viktig nøkkel i møte med klimautfordringene.

Preikestolhytta.
Preikestolhytta er bygget av tre. Foto: Emile Ashley

Digitalisering, big data, droner og presisjonsskogbruk

På møtet deltok Eustafor, Statskog SF, Landbruks- og matdepartementet og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og European Forest Institute (EFI). Statskog SF presenterte sitt planleggingsverktøy "Geoskog" som er utviklet i samarbeid med prof. Emeritus Hobbelstad ved NMBU. NIBIO presenterte avanserte metoder for kartlegging og måling av skog, ved bruk av droner. Forskningsinstituttet presenterte også presisjonsskogbruket. Det ble pekt på muligheter og utfordringer ved bruk av de enorme datamengdene som kan samles inn av for eksempel hogstmaskiner. Ved å ta i bruk automatisk innsamlede data kan man redusere råtefare ved etablering av ny skog, dersom man unngår å plante på samme plass som det har stått trær med råte i. På denne måten kan man både få et mer variert skogbilde og mer verdifullt tømmer.

Skogsmaskin i aksjon.
Skogsmaskin i aksjon. Foto: Torbjørn Tandberg