Historisk arkiv

Olaug Bollestad deltar på FAOs Generalkonferanse i Roma

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FAO – FNs organisasjon for mat og landbruk – avholder sin 41. Generalkonferanse i Roma. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad leder den norske delegasjonen og har holdt hovedinnlegget på vegne av Norge.

Generalkonferansen er organisasjonens høyeste organ. Der vedtas blant annet program og budsjett for neste to-årsperiode. I år ble det også valgt ny generaldirektør i organisasjonen. Valget ble avholdt søndag 23. juni. Qu Dongyu fra Kina, for tiden viseminister for landbruk og bygdeutvikling, ble valgt. Valgperioden i FAO er fire år og Qu Dongyu tar over ledelsen av FAO fra brasilianeren José Graziano da Silva fra 1. august 2019. Da Silva har jobbet spesielt med å få innrettet organisasjonens arbeid mot politisk viktige saker. Bærekraftsmålene, klima, kamp mot fattigdom og sammenhengen mellom konflikt og matsikkerhet har kommet høyt på dagsorden i FAO. Organisasjonen har også arbeidet for å redusere migrasjon gjennom å bidra til å utvikle bedre muligheter for ungdom på landsbygda, særlig i Afrika.

Fra konveransesalen til FAO
Fra konferansesalen til FAO – FNs organisasjon for mat og landbruk, som avholder sin 41. Generalkonferanse i Roma. Foto: ©FAO/Giulio Napolitano

FAO har global matsikkerhet som sitt mandat, og utvikler globale normer for bærekraftige matsystemer, samler og analyserer statistikk som gir status og trender for matsikkerhet og bidrar til bærekraftig utvikling av landbruk, skogbruk og fiske. Norge ønsker å bidra til at FAO leverer på det normative området og fungerer som et samlende punkt for å kartlegge og håndtere globale utfordringer innen matsikkerhet, skogbruk, landbruk og fiske.

I Norges hovedinnlegg tok statsråd Bollestad utgangspunkt i menneskeverd og menneskerettighetene som grunnlag for all innsats mot sult og underernæring, som igjen er økende. Hun understrekte videre en sterk bekymring for utfordringene knyttet til antimikrobiell resistens, en utfordring som har betydning for både humanhelse og dyrehelse. Hun presenterte også Norges nye handlingsplan for bærekraftige matsystemer i utenriks- og utviklingspolitikken.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad leder den norske delegasjonen og har holdt hovedinnlegget på vegne av Norge.
FAO – FNs organisasjon for mat og landbruk – avholder sin 41. Generalkonferanse i Roma. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad leder den norske delegasjonen og har holdt hovedinnlegget på vegne av Norge. Foto: ©FAO/Giulio Napolitano

Statsråden har et tett program i Roma, og har møtt ny og avtroppende generaldirektør, i tillegg til ledere og fagfolk i alle de tre Romabaserte FN-organisasjonene.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.