Historisk arkiv

Nyheter

Omsetningsavgifter for andre halvår 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satsen for omsetningsavgifter fra 1. juli og departementet har fulgt disse tilrådningene.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret som starter 1. juli 2019 økes med 1 øre til 5,5 øre per kg. Endelig sats blir fastsatt av Omsetningsrådet i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Omsetningsavgiften på egg øker med 0,10 kr per kg til 0,80 kr per kg for andre andre halvår 2019.

Omsetningsavgiften på melk økes med 10 øre/liter til 22 øre/liter for andre halvår 2019. I jordbruksoppgjøret 2019 ble det avtalt at nedskalering av melkeproduksjonen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk. Et samlet opplegg skal være etablert senest 1. oktober 2019. Departementet har valgt å følge forslaget fra Tine og Omsetningsrådet som innebærer en økning i omsetningsavgiften på 10 øre/liter som skal bidra til å finansiere oppkjøp av melkekvoter. Styret i Tine har i sitt vedtak sagt at de vil vurdere nivået på omsetningsavgiften på nytt når regelverket for nedskalering av melkeproduksjon er klart.​

Omsetningsavgiftene fra 1. juli 2019 blir etter dette:

ku- og geitmelk        

22 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

maks 2,00 kr/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 4,00 kr/kg

svinekjøtt      

maks 2,50 kr/kg

egg                

0,80 kr/kg

kjøtt av kylling         

28 øre/kg

kjøtt av kalkun         

28 øre/kg

Korn og oljefrø

maks. 5,5 øre/kg

pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsbalansering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.