Historisk arkiv

Følger med på faren for barkbilleutbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fangsttall for 2018 i overvåkingsprogrammet viser at populasjonene av barkbiller har vært stigende i Sør-Norge. De høyeste populasjonene ble målt i sørlige deler av Trøndelag.

– De fleste områdene har ikke hatt så høye populasjoner i 2018 at det utløser utbrudd, men noen billeangrep ble synlige i Telemark og Vestfold sent på høsten 2018. Disse områdene følges nå ekstra nøye, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Tørkesommeren 2018 har ført til at skogen noen steder i landet er svekket. Tørkestresset skog er en av faktorene som gir mulighet for stor formering av barkbiller. Mild vinter som gjør at mange biller overlever, og en påfølgende varm vår og sommer vil videre gi gode betingelser for billene.

Granbarkbille.
Angrep av granbarkbille. Foto: Reidun Gomo/NIBIO

– Populasjonene av granbarkbillen i norske skoger overvåkes av NIBIO. Det har de gjort i 40 år, fra den gangen Norge opplevde et stort utbrudd som skadet ca. 15 millioner trær. Det tilsvarer om lag halvparten av den norske avvirkningen i ett år, og med dagens tømmerpriser tilsvarer det et tap for skogeierne på ca 2,3 milliarder kroner. Derfor følges utviklingen nøye, sier Bollestad.  

Omfattende utbrudd

Mellom-europeiske land, bl.a. Slovakia og Tsjekkia, har opplevd omfattende utbrudd i de siste 15 år. Disse utbruddene har vært utløst av store mengder vindfall etter stormer, samt flere varme og tørre somre. Dette har ført til at utbruddene sprer seg til nye områder med frisk skog.

Utbruddet vi hadde i Norge på 70-tallet fikk vi stoppet etter en stor dugnadsinnsats i skogbruket, samt gunstige værforhold.

Granbarkbille.
Granbarkbille. Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum/NIBIO

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF), har bedt NIBIO å følge nøye med på situasjonen i 2019 og rapportere om skadebildet endrer seg. Hun ber også skogeierne følge med i egen skog slik at tiltak kan settes inn tidlig.

– Det tiltaket som monner i en slik situasjon, er å fjerne avvirket tømmer og vindfall fra skogen før billene igjen svermer i slutten av mai, sier Bollestad.

Et utbrudd av granbarkbillen kan gi store tap for skogeier, og for samfunnet. Skogdøden medfører også at skog som binder karbon dør, noe som er uheldig for klima.

Barkbilleovervåking.
Barkbilleovervåking. Foto: Reidun Gomo/NIBIO