Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Landbruks- og matminister Bollestad til Innlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tirsdag 12. mars er landbruks- og matminister Olaug Bollestad på rundreise i Hedmark og Oppland. Skog- og treindustri i Innlandet er gjennomgangstema for dagen.

Landbruks- og matministerens program tirsdag 12. mars:

Kl. 11:00

Moelven Industrier ASA, Industriveien 2, 2390 Moelv
Velkommen til Moelven 
v/Konsernsjef Morten Kristiansen

 

Velkommen til Innlandet 
v/Fylkesmann Knut Storberget

 

Fremleggelse av regjeringens strategi "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" 
v/Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

 

Industriell utvikling med grønne ressurser
v/Morten Kristiansen

 

Kort gåtur til Moelven Limtre/ HMS-utstyr

 

Moelven Limtre – omvisning av delegasjonen med presse 
v/Konsernsjef Morten Kristiansen og adm.dir. Rune Abrahamsen

Kl. 12:25

Avslutning og avreise til Hunton

Kl. 13.00

Huntons nye fabrikk for Nativo Trefiberisolasjon, Skjerven Industripark Brennbakkvegen, Gjøvik.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltar når statsminister Erna Solberg formelt åpner Huntons nye produksjonsanlegg for trefiberisolasjon.
Taleprogram og omvisning i anlegget.

Kl. 14.30

Avreise fra Hunton

Kl. 1500

Den grønne verdikjeden starter i skogen 
Befaring av hogstområde i regi av Mjløsen skog
Gåtur inn i hogstområdet, som ligger langs Fv 132, ca 500 m fra Eiktunet
Eier av skogen: Gjøvik kommune

Kort orientering om Mjøsen Skog og moderne skogsdrift
v/Johannes Bergum, skogsjef og konst. adm. dir. i Mjøsen Skog

Planlegging og praktisk gjennomføring av skogsdrift 
v/Ketil Engen, skogbruksleder i Mjøsen Skog

Behovet for opprusting av skogsbilveier
Erfaringer fra pilotprosjekt i Gjøvik-Toten
v/Berit Sanness, kommunikasjonssjef i Mjøsen Skog

Kl. 16.00

Avslutning 

Pressen er velkommen til å være med på alle programpunkter.

Kontaktperson for landbruks- og matminister Olaug Bollestad
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227.