Historisk arkiv

Ostebygda vinner pris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Produsentnettverket Ostebygda består av åtte osteprodusenter over hele Hol og inkluderer hele 30 prosent av alle mjølkeprodusenter i kommunen. I dag blir det prisvinnende produsentnettverket hyllet med Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Buskerud.

Under Oste-VM 2018 i Bergen, stilte Ostebygda som kollektiv med i alt 17 oster, hvor hele 10 av ostene mottok medaljer (medaljer etter kvalitet, individuelt og relatert til andre tilsvarende oster). I 2019 ble Ostebygda kåret til årets lokalmatgründer av næringsorganisasjonen Hanen. I dag mottar nettverket bedriftsutviklingsprisen i landbruket og 50 000 kroner.

- Norge er blitt en oste-nasjon i verdensklasse, noe Ostebygda er med på å bidra til. Det er flott å se hvordan slike samarbeid i landbruket er med på å løfte en hel region og bidra til å bygge Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad om vinneren.

Ostebygda
Ostebygda i Hol vinner bedriftsutviklingsprisen i landbruket Foto: Ostebygda

Fruktbart samarbeid

Ostebygda har vist hvordan frittstående, små ysterier har lyktes med et fruktbart samarbeid til tross for at de også er konkurrenter. Sammen har de inspirert hverandre, hatt nytte av felles utviklingsprosjekter og fått større gjennomslagskraft. Den lokale forankringen og kvaliteten til produktene løfter ikke bare hver enkelt bedrift, men en hel region og næring, sier Kristin Willoch Haugen, regionsdirektør i Buskerud.

- Å få muligheten til å jobbe videre sammen med denne gjengen er både lærerikt og viktig for kommende generasjoner. Reiselivet trenger lokalt landbruk over hele landet, og dersom Ostebygda kan inspirere til at flere bønder jobber tettere og mer sammen med reiselivet rundt om i Norge, ja, då har me oppnådd noko stort. Lokalt er det veldig stas å merke den store interessen og det faktiske arbeidet som nå skjer mellom reiseliv og landbruk, og då spesielt for alle uss i Ostebygda. Det er framleis mykje å gå på, og mange bønder som kunne samarbeida endå meir lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Pål K. Medhus, Ostebygda Enstusiast og prosjektleder

Lokal forankring

Ostebygda har Hol Ysteri som «nav» i nettverket. Her blir de fleste ostene ysta og her ligger også det lokale utsalget. Rueslåtten Ysteri, Prestholt geitost, Hamarsbøen, Jakobsplass, Gurostølen og Fagerdalen støl yster også innenfor nettverket.

I Ostebygda er dyrevelferd høyt på agendaen. Kuer og geiter må ha det godt for at det skal bli god ost. Alle produsentene i nettverket reiser derfor til fjells med dyrene sine om sommeren. Ostebygda er basert på bærekraftig utnyttelse av naturressursene i kommunen og all melk som brukes i ystinga er produsert lokalt i Hol, på eng og beiter, både i dalen og på støler i fjellet. 

 - Årets vinner kombinerer det tradisjonelle landbruket med innovativ vidareforedling og produktutvikling på en unik måte.  Med sin kompetanse og sitt engasjement, leverer vinneren et smakfullt produkt og bidrar til økt produksjon nasjonalt. Ostebygda skaper stolthet og bidrar til sysselsetting i bygda, avslutter Willoch Haugen.

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.  
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.  
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.  
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.  
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. 

  • Les mer om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket og se oversikt over årets vinnere hos Innovasjon Norge