Historisk arkiv

Salget av lokalmat øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Totalt selges det lokalmat og drikke for 11,25 milliarder i Norge. Dette er den samla omsetningen i både dagligvare, storhusholdning og restaurant.

Salget av lokalmat har hatt en betydelig vekst det siste året. Veksten er i alle kategorier av lokalmat. Tall fra dagligvarehandelen har vært kjent i mange år, men i år har Matmerk også fått målt hvor mye lokalmat og drikke som serveres i restauranter og omsettes i storhusholdninger.

– Regjeringens mål har vært at vi skal omsette for over 10 milliarder innen 2025, men allerede nå har vi nådd målet med god margin. Dette sier noe om lokalmat, kvalitetsmessig, og at folk ønsker å bruke det i det store og det små. Og samtidig skaper dette arbeidsplasser, kultur og tilhørighet, reiseliv og mye mer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Lokalmat
Regjeringens mål har vært å omsette lokalmat for over 10 milliarder innen 2025, målet er allerede nådd med god margin. Foto: Lisa Westgaard/Matmerk

Størst omsetning på Østlandet 

Omsetningen av lokalmat og drikke i dagligvarehandelen vokser over hele landet. Total omsetning er på 5,25 mrd. Størst omsetning er det på Østlandet, hvor det omsettes totalt for 2,735 milliarder. Størst økning er det midlertidig i Midt-Norge, hvor det er en vekst på 9,2 % fra 2018. Her omsettes det for 738 millioner. 

6 milliarder i restauranter og hotell 

Nytt av året er at tall fra restauranter og storhusholdninger er med. Totalt omsettes det for 6 milliarder, hvorav 3,43  er lokalmat og 2,14 mrd er lokalt øl. Det omsettes også for 450 mill. gjennom direktesalg som REKO-ring, Bondens marked o.l. 

– Det totale tallet for omsetningen på lokalmat og drikke er dermed på hele 11,25 milliarder kroner. Dette er svært gledelige tall! Norske lokalmat- og drikkeprodusenter må nå bare fortsette å gjøre det de er utrolige gode på - å lage fantastisk lokalmat og drikke, sier adm.dir Nina Sundqvist i Matmerk.