Historisk arkiv

Nyheter

Søstrene Kjevik vinner pris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet og har bygd opp en allsidig bedrift som tilbyr Inn på Tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg. I dag blir bedriften på Østre Tveite gård hedret med Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Aust-Agder.

Østre Tveite gård er en arena for mestring, læring, utvikling og trivsel. Gården er godkjent Inn på tunet-gård og er Aust-Agders 4 H-gård og driver landbruksproduksjon. Søstrene Kjevik DA drives av søstrene Caroline og Terese Kjevik og ble etablert i 2010 med eggproduksjon som hoved produksjon. Fra 2014 har bedriften blitt utvidet med mange tilbud, som Inn på tunet tilbud, gårdsferieuker og gårdsbutikk.

Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet og har bygd opp en allsidig bedrift som tilbyr Inn på Tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg.
Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet og har bygd opp en allsidig bedrift som tilbyr Inn på Tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg. Foto: Nathalie Mithander

En flott annerkjennelse

- Vi tar imot de som trenger litt ekstra oppfølging, ofte grunnet sosial angst, og gir de rom for å jobbe på tross av dette. Her er små forhold, tett oppfølging, hjelp til sosiale utfordringer, sier Terese og Caroline Kjevik, eierne i bedriften.

-Bedriftsutviklingsprisen er en flott anerkjennelse for vår bedrift og betyr mye for oss i den fasen vi er i nå, der vi ønsker å vokse i markedet, sier Terese og Caroline Kjevik.

- Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal synliggjøre og hedre innovative bedrifter i landbruket. Søstrene Kjevik har bygd opp en allsidig gårdsdrift som også er en ressurs for mennesker med ulike utfordringer. Dette er et godt eksempel på en bedrift som bruker landbrukets ressurser på en svært positiv måte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Samfunnsansvar utover det normale

- Søstrene Kjevik driver et lønnsomt foretak og har på en utmerket måte utviklet gården og driften med tilleggsnæring. Den sosiale dimensjonen er ekstra vektlagt og bedriften tar et samfunnsansvar utover det normale. De gjør en forskjell for mange mennesker, tilbyr arbeidsplass og oppfølging til mennesker med ulike utfordringer, sier direktør Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge.

Bedriften har tilbud til ulike målgrupper, og i dag er Inn på Tunet aktivitetene knyttet til alternativ skoledag for elever, arbeidstrening for personer og for støttekontaktgrupper. Bedriften arrangerer også gårdsferieuker og åpen gård hvor barnehager, skoler, 4H klubber, institusjoner og aktivitetssenter kan besøke gården.

- Juryen har tatt inn over seg og vektlagt Regionplan Agder 2030 sine gjennomgående perspektiver. En region med særlige utfordringer knyttet til utenforskap og arbeidshelse. Juryens oppfatning er at Søstrene Kjevik er et mønsterforetak i forhold til å bedre de sosiale levekår på Agder, avslutter Hovstad i Innovasjon Norge

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.  
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.  
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.  
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.  
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. 

  • Les mer om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket og se oversikt over årets vinnere hos Innovasjon Norge