Historisk arkiv

Meld deg på høstens inspirasjonsdager om mat for eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Tromsø, og Skien. Målet er å gi inspirasjon og faglig påfyll som kan bidra til å bedre mattilbudet for eldre.

– Vi har alle et ansvar for at eldre skal ha et godt og verdig mattilbud. Derfor oppfordrer jeg ordførere, lokalpolitikere, kommuner, organisasjoner og de ansatte på sykehjem og -kjøkken til å delta på seminaret, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Tromsø, Skien og Fredrikstad. Foto: Torbjørn Tandberg

På inspirasjonsdagene presenterer foredragsholdere råd om ernæring, tips om å gi mer måltidsglede, regjeringens arbeid med matomsorg for eldre, og lokale eksempler om gode mattilbud for eldre. Inspirasjonsdagene skal inspirere deltakerne og bidra til å utvide kompetansen om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.

– I Norge har vi mange dyktige folk som jobber med god matomsorg for eldre. Ingen av oss blir noen gang helt utlærte. Vi bør alltid strekke oss for å bli bedre. Det trenger ikke koste så mye ekstra, fortsetter landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Inspirasjonsdagen er gratis for alle.  De som arbeider med matfag, har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede, oppfordres spesielt til å melde seg på.

Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det bedre og holder seg friske lenger. Derfor er god mat en viktig del av vår eldrereform, Leve hele livet. Leve hele livet er en reform for større matglede. God mat er grunnleggende for gode helse og livskvalitet gjennom hele livet.

Avholdte kurs:

Program for inspirasjonsdag «Mat for eldre» i Skien

Tid: Tirsdag 5. november, kl. 10.00 – 16.00 
Sted: Hjalmar Johansen videregående skole, Skien 
Påmelding: GM-Skien@lmd.dep.no
Kontaktperson: Bob Gottschall, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mob. 986 35 015 eller
Stine Sem, Landbruks- og matdepartementet mob. 977 04 956.

Tidspunkt

Pauser etter behov

Program

Møteleder: Hans Bakke, Strategidirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kl. 10.00

Velkommen 
v/møteleder Hans Bakke

Kl. 10.15

Mat og måltidsglede for eldre i Matnasjonen Norge
v/Landbruks og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 10.30

Matgledekorps Innlandet
v/Turid Windjusveen Olsen
Matgledekorpset inspirerer til mat- og måltidsglede for eldre

Kl. 11.00

Regional oppfølging av satsingen Leve hele livet
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Cathrine Hefte

Kl. 11.30

Mat og måltidsglede for eldre
v/Kai Victor Hansen, Hotellhøgskolen, Stavanger 

Kl. 12:15

Lunsj
Lunsj servert og tilberedt av elever ved Hjalmar Johansen videregående skole

Kl. 13.00

Musikk/kulturinnslag

Kl. 13.15

Rekruttering til restaurant og matfag
v/opplæringskontoret for salg, service, restaurant og matfag i Telemark, Hanne Sondresen og Nils Johan Fjelldal

Kl. 13.40

Pause 

Kl. 13.55

 

Tips og råd om ernæring for eldre
v/Hanne Lessner (ernæringsfysiolog)

Kl. 14.45

Samtale om matomsorg og matglede i regionen framover
Ledes av redaktør for TA Ove Mellingen

- fylkespolitiker Kathrine Kleveland
- fylkespolitiker Kathrine Evensen
- ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Kåss
- Nasjonalforeningen for folkehelsen, Miriam Dahl
- Måltidsvenn på Stavern sykehjem, Ellen-Marie Kristiansen

Åpent for innspill fra salen.

Kl. 15.45

AvslutningInspirasjonsdag «Mat for eldre» i Tromsø

Tid: 17. oktober 2019, kl 10.00 – 15.45
Sted: Fylkeshuset i Tromsø, Strandveien 13, Tromsø
Påmelding: GM-Tromso@lmd.dep.no
Kontaktperson: Marit Gåre, Fylkesmanen i Troms og Finnmark,
tlf. 77 64 21 15 eller
Stine Sem, Landbruks- og matdepartementet mob. 977 04 956.

Arrangøren tar forbehold om at det kan bli små endringer i programmet.

Tidspunkt

Program
Møteleder: Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Kl. 10.00

Velkommen 
v/møteleder Berit Nergård Nyre

Kl. 10.20

Matglede for eldre i Matnasjonen Norge
Statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet

Kl. 10.40

Leve Hele Livet reformen oppdatert
Seniorrådgiver Guro Smedshaug,  Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 11.00

Mat og måltidsglede for eldre
Kai Victor Hansen, Hotellhøgskolen, Stavanger

Kl. 11.45

Eksempel fra virkeligheten i nord
Åshild Hansen fra Skjervøy sykestue og sykehjem

Kl. 12.15

Lunsj

Kl. 13.00

Kulturinnslag

Kl. 13.10

Ernæring for eldre, tips og råd
Hanne Lessner, Ernæringsteamet

Kl. 14.00

Pause

Kl. 14.15

Matgledekorpset Innlandet
Rannveig Fløystad Bø

Kl. 14.45

Paneldebatt
inkludert spørsmål og refleksjoner fra salen

Kl. 15.45

Avslutning