Historisk arkiv

Staur gård til salgs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Staur gård i Stange kommune eies av Staten v/Landbruks- og matdepartementet. Gården er nå lagt ut for salg, etter at Stortinget i juni 2019 gav tilslutning til at departementet kunne selge den. Eiendommen selges fordi det ikke er en naturlig statlig oppgave å drive eller å eie et kurs- og konferansehotell. Det bør også være et mål at landbrukseiendommer eies og driftes av andre enn staten.

Andre aktører vil ha mulighet til å skape positiv aktivitet på eiendommen og bedre forutsetninger for å videreutvikle den enn det et statlig eierskap gir rom og muligheter for. 

Interessenter bes kontakte megleren.

Staur gård i Stange kommune.
Staur gård i Stange kommune selges. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbuksmegling