Historisk arkiv

Bollestad åpnet ny tømmerkai i Egersund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sto for den offisielle åpningen av den nye tømmerkaia i Egersund 2. september. Det er ventet at inntil 50 000 kubikkmeter tømmer årlig vil bli transportert over kaia.

Egersund tømmerkai fikk tildelt 19 millioner kroner i tilskudd til bygging i 2017. Totalkostnaden var på ca. 25 millioner kroner. Kaia har en lengde på 72 meter og et bakareal for tømmer på 2 dekar.

Tømmerkaia vil betjene utskiping av tømmer fra opprinnelig 17 kommuner; Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Skogeierne i denne regionen er sikret tilgang til kaia og sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett til anlegget.

Egersund tømmerkai.
Egersund tømmerkai vil ha positiv effekt for tømmertransport og skogbruket i hele den sørlige delen av Rogaland og i Agder. Landbruks- og matminster Olaug Bollestad og Odd Stangeland, ordfører i Egersund var tilstede da den nye tømmerkaia ble åpnet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Egersund tømmerkai vil ha positiv effekt for tømmertransport og skogbruket i hele den sørlige delen av Rogaland. Den vil være sentral for avsetningen av tømmer og for tømmerprisene til skogeierne. Selv om mye av tømmeret som skipes ut i dag blir eksportert, så vil kaier som denne legge til rette for økt aktivitet i skogbruket og åpne for spennende muligheter for skog- og trenæringen i Norge framover. Jeg hilser velkommen initativer for videreforedling av tømmer, slik at mest mulig av verdiskapingen av tømmeret og arbeidsplasser blir her hjemme, sa landbruks- og matminister Bollestad i sin åpningstale.

Reduserte transportkostnader

Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og rasjonell tømmerhåndtering gir reduserte transportkostnader. I perioden 2012 til 2019 er det bevilget til sammen 330 millioner kroner til tømmerkaier, tildelt til 23 prosjekter t.o.m. 2018. Fire nye prosjekter er til vurdering i 2019. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til en hensiktsmessig kaistruktur langs kysten for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til positive sysselsettings- og verdiskapingseffekter.