Historisk arkiv

Første møte i Grøntutvalget er gjennomført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utvalget som skal se på muligheter for innovasjon og vekst i grøntsektoren hadde sitt første møte i dag. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad innledet møtet.

– Frukt og grøntsektoren er i vekst og det ligger et stort potensial for økt norskandel. Utvalget har fått et bredt mandat, så dette blir et viktig og spennende arbeid for norsk landbruk, sier Bollestad.

Deltakerne fra første møte i Grøntutvalget.
Deltakerne fra første møte i Grøntutvalget. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Utvalget ledes av Anita Krohn Traaseth, tidligere administrasjonsdirektør i Innovasjon Norge, og består av representanter for jordbruksavtalepartene.
I tillegg er følgende organisasjoner representert i utvalget:

 • Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg, generalsekretær
 • NHO Mat og drikke, Trine Lerum Hjellaug, styreleder
 • Produsentforeningen 1909, Ragnar Swift, styreleder
 • Norsk Landbruksrådgiving, Kåre Oskar Larsen, avd.direktør
 • Innovasjon Norge, Inger Solberg, divisjonsdirektør
 • NIBIO, Inger Martinusen, forskningssjef 
 • Nordgrønt SA, Fritjof Sandstad, styrelder          
 • Hoff, Hanne Refsholt, styreleder 
 • Bama, Espen Gultvedt, norskansvarlig
 • Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, adm.direktør  
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt, Guttorm Rebnes, direktør
 • Matmerk, Anne Mette Johnsen, kommunikasjonssjef. 

Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster). Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen samt rekruttering.