Historisk arkiv

Nyheter

Norges største forskningsfabrikk for mat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matpiloten på Campus Ås, som er et samarbeid mellom NMBU og Nofima, er tildelt midler fra Forskningsrådets Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTUKTUR).

Matpiloten på Ås er nasjonalt testanlegg for matproduksjon, og består av en rekke prosesshaller der forskere, studenter og bedrifter kan teste ut ny teknologi, nye kombinasjoner av råvarer og emballasjematerialer. Anlegget har utstyr for produksjon av næringsmidler i liten skala, eksempelvis ystekar og ostepresser, tanker for fermentering, bryggeri og saftpresse. 

Alternativer til importert soya

På anlegget forgår blant annet forskning for å finne alternativer til importert soya, planter som kan dyrkes i Norge. Plantebasert kost blir mer populær. Matpiloten arbeider med å utvikle proteinrike plantebaserte produkter.

Midler til oppgradering

Matpiloten på Ås er nå tildelt midler fra Forskningsrådet til forskningsinfrastruktur. Dette gjør det mulig å gjennomføre nødvendig oppgradering av anlegget.

Med de nye bevilgningene blir det mulig å investere i nytt utstyr for å møte fremtidige utfordringer på blant annet mattrygghet, for blant prosesshallene som nå vil kunne oppgraderes er Patogen Pilothall. Den var ved åpningen i 2013, Europas eneste høysikkerhetsproduksjonshall. Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk produksjonsmiljø, for å forebygge alvorlige matforgiftninger.

Les mer hos:

Forskning
Plantebasert kost øker i popularitet, og med de nye bevilgningene styrker vi forskningen for forskningen for å finne alternativ til soya som kan dyrkes i Norge. Foto: ©Joe Urrutia/Nofima