Historisk arkiv

Nyheter

Urbant landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for urbant landbruk. Strategien skal bidra til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning og opplæring, arbeidstrening, kunnskapsutvikling, innovasjon og klimatilpasning.

– Det pågår en oppblomstring av urbant landbruk i byer over hele verden, også i Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. - Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Når flere får kunnskap om matproduksjon, og jordteiger holdes i hevd styrker vi samtidig beredskapen og matsikkerheten, sier Bollestad.

Urbant landbruk, på tak.
Mat kan dyrkes på tak, i tomme bygninger og på områder som tidligere bestod av grus og asfalt. Foto: Landbruks- og matdepartementet

En nasjonal strategi kan gjøre byene grønnere. Mat kan dyrkes på tak, i tomme bygninger og på områder som tidligere bestod av grus og asfalt. Nye områder med dyrking og blomstrende planter gir mat til bier og andre insekter og øker naturmangfoldet.

– Det urbane landbruket er mer enn matproduksjon, sier Bollestad. – I tillegg til miljøgevinster og en grønnere byer kan det gi en arena hvor folk møtes og deler sin kunnskap, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Dagens byer kjennetegnes ved at mat og varer transporteres inn, og avfall transporteres ut.  Det urbane landbruket kan skape bærekraftige kretsløp basert på lokalt ressursgrunnlag. Organisk avfall som fortsatt i stor grad er et problem kan bli en ressurs. Det handler om resirkulering av næringsstoffer og vann, bedre håndtering av regnvann og mer effektiv energiutnyttelse. Slik kan det urbane landbruket bidra til å utvikle fremtidens smarte og bærekraftige byer.

Arbeidet startes opp med innspillskonferanse i høst.

Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk betegner en rekke ulike aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære strøk. Det urbane landbruket kan være kommersielt, i form av mer tradisjonelt landbruk og hagebruk, andelslandbruk, takfarmer, kombinert landbasert fiskeoppdrett og grønnsakproduksjon, dyrking i høyden f.eks. i tomme industribygg, eller birøkt. Urbant landbruk kan også være dyrking i parsellhager, skolehager, takhager, felleshager, private hager, pallekarmer og på balkonger.

Urbant landbruk gjør byer grønnere
Urbant landbruk gjør byer grønnere. Foto: Landbruks- og matdepartementet