Historisk arkiv

Flere EØS-borgere kan komme til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fått flere henvendelser om sesongarbeideres mulighet for innreise til Norge. Regjeringen har gjort endringer i bortvisningsforskriften for å legge til rette for at EØS-borgere som skal arbeide i Norge, kan få innreise. Det er fortsatt stengte grenser for sesongarbeidere fra tredjeland.

Endringene som ble fastsatt 8. april innbærer blant annet at det ikke lenger være et vilkår om at den enkelte EØS-arbeidstaker er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.