Historisk arkiv

Informasjon om kjæledyr og koronaviruset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Har du kjæledyr og lurer på hva du kan og ikke kan gjøre under koronavirusutbruddet? Her har du litt informasjon.

Har du kjæledyr og lurer på hva du kan og ikke kan gjøre under koronavirusutbruddet? Her har du litt informasjon.
Covid-19 pandemien er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Virusets viktigste smittevei er mellom mennesker ved dråpesmitte. Foto: Colourbox.

Kan dyr bli smittet av covid-19?

Kun i noen svært få tilfeller er spor av viruset funnet hos kjæledyr. Disse kjæledyrene har bodd med eiere som er bekreftet smittet. Smitte fra kjæledyr til menneske er ikke beskrevet.

Kan dyreeiere teste kjæledyret for covid-19?

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NMBU-Veterinærhøgskolen, og Den norske veterinærforening anbefaler ikke å teste kjæledyr for Sars-CoV-2. Rådet gis i samråd med Folkehelseinstituttet.

Er kjæledyr en smittekilde for covid-19?

Ut fra testing som er gjort og forskning som er utført så langt, er det få holdepunkter for at kjæledyr, inklusive katt og ilder skal bli smittet av covid-19-syke eiere eller at de kan smitte andre dyr eller mennesker.

Kan koronasyke dyreeiere være sammen med kjæledyr?

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt. Mattilsynet anbefaler at du er nøye med hygienen og begrenser nærkontakten.  

Kan jeg lufte dyret til en dyreeier som er koronasmittet?

Ja, du kan lufte dyret til personer som er smittet av koronaviruset.

Kan hunder hilse på hverandre mens det er koronavirusutbrudd?

Ja, selv om viruset i utgangspunktet antas å ha oppstått hos dyr, er det ingen mistanke om at kjæledyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 for mennesker eller dyr.

Kan koronasyke dyreeiere ta med kjæledyrene til dyrlege?

Nei, du må få noen andre til å levere kjæledyret til veterinæren.

Kan kjæledyreiere i karantene eller isolat gå tur med dyrene sine?

Følg helsemyndighetenes råd om ferdsel utenfor hjemmet. Hvis du har lov til å gå utenfor hjemmet, har du lov til å lufte dyret ditt. Alle dyreeiere har et eget ansvar for å holde seg oppdatert.

Kan koronaviruset smitte gjennom pelsen til dyr?

Koronavirus smitter hovedsakelig ved dråpesmitte fra luftveiene hos en smittet person, eller ved direkte eller indirekte kontakt mellom mennesker. Det er imidlertid ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smittet menneske, men dette antas å være en lite sannsynlig smittevei.

Kan dyreeiere fortsatt la katter gå ute?

Ja. Utegående katter utgjør ikke noen større smitterisiko enn annet kjæledyrhold.

Hva er reglene for kjæledyr på reise og import av kjæledyr under koronavirusutbruddet?

Mattilsynets vanlige regler for reise med og import av kjæledyr gjelder, med noen unntak.

Hvor finner dyreeiere de siste vurderingene om covid-19 og dyr?

Du finner mer informasjon om kjæledyr og veterinærbesøk hos Mattilsynet og Veterinærinstituttet.