Historisk arkiv

Mistanke om atypisk skrantesjuke på elg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er mistanke om at en selvdød elgku som nylig ble funnet i Steinkjer hadde atypisk skrantesjuke. Endelig prøvesvar er ventet i løpet av denne uken.

Mattilsynet antar at dette er nok et tilfelle av atypisk skrantesjuke, en variant som ikke er ansett å være smittsom. Det er forventet å finne noen slike tilfeller i året, og det er ikke dramatisk.

Hodet fra elgen sendes nå til Veterinærinstituttet for videre analyser. Kjeven sendes til Norsk institutt for naturforskning for å finne ut alderen på dyret. Resten av dyret blir destruert.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 103 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark og ser syke eller døde hjortedyr, om å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel at dyr ikke skyr mennesker.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant som vi antar ikke er smittsom mellom levende dyr. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella. Atypisk skrantesjuke er funnet på seks elger; tre i Selbu, en i Lierne, en i Sigdal og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.

Elg.
Mattilynet har mistanke om atypisk skrantesjuke på en selvdød elg i Steinkjer. Foto: Landbruks- og matdepartementet