Historisk arkiv

Nå kan du søke om elgjakt hos Statskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Over 1 000 jaktlag i hele landet er med i den årvisse kampen om elgjakt hos Statskog. Tilbudene hos Norges største tilbyder av jakt og fiske er nå åpnet for søkere.

Om høstens elgjakt hos Statskog rammes av myndighetenes smittevernregler, får jegerne pengene tilbake. 

Selv om det er flere måneder til aktiviteten starter, kan også høstjakta bli direkte berørt av myndighetenes tiltak og retningslinjer for begrensning av Korona-smitte.

Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no. Jegerne søker via en lenke på selve tilbudet. Søknader må leveres inn i løpet av april. Hvem som får tildelt jaktmulighetene avgjøres ved vilkårlig trekning tidlig i mai.

Elg.
Nå kan du søke om elgjakt hos Statskog. Foto: Landbruks- og matdepartementet