Historisk arkiv

Nyheter

Viil Søyland er utnevnt til ny ekspedisjonssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Viil Søyland er av kongen i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Landbrukspolitisk avdeling i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef i Landbrukspolitisk avdeling, Viil Søyland.
Ekspedisjonssjef i Landbrukspolitisk avdeling, Viil Søyland. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Søyland kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i seksjon jordbrukspolitikk (JP). Hun er utdannet cand.agric. ressursøkonomi fra NLH (nå NMBU) og har jobbet som avdelingsdirektør i LMD siden 2005, og som redaktør for melding til Stortinget mellom 2010 og 2012. Tidligere har hun som blant annet avdelingsdirektør og fagsjef i avdeling for utredning i NILF (nå NIBIO).