Historisk arkiv

Gode tall for rype og skogsfugl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskogs ferske telling av ryper og skogsfugl tilsier en lovende høst for mange norske jegere. Bestandene varierer, men noen steder er tallene historisk høye.

Bildet er kraftig endret bare siden i fjor høst. Da stengte statsforetaket store områder for jakt, fordi tellingene viste for lav bestand til å jakte på.

– Vi ser en svært gledelig utvikling, både av ryper og skogsfugl. Noen steder ser vi særlig tettheter av skogsfugl som er historisk høye, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Rypejakt i Njardarheim
Rypejakt i Njardarheim. Foto: Trond Gunnar Skillingstad / Statskog

Årlige bærekraftanalyser

Statskogs forvaltning av rype og skogsfugl baserer seg på kunnskap fra fagsjefens egen doktorgrad. Systemet krever årlig oppdatering av fangst, jegertrykk og anslag av bestand.

Modellen for bærekraftig rypeforvaltning tilsier at områder stenges for jakt dersom kyllingproduksjonen er for lav eller jakttrykket er vedvarende for høyt. Derfor sjekker Statskog årlig bestanden av rype og skogsfugl gjennom målinger langs 1800 kilometer takseringslinjer.

Om Statskog:

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 58 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Dette skaper verdier til staten og sikrer befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Selskapet er organisert som statsforetak. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.