Historisk arkiv

Landbruks- og matministeren mottar rapport om kameraovervåking i slakteri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag hatt et digitalt møte med Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og Mattilsynet der hun fikk en kort presentasjon av rapporten fra pilotprosjektet om kameraovervåking i slakteri.

Landbruks- og matdepartementet har gjennom de senere årene hatt en serie møter med svinenæringen om velferdsutfordringer i svineproduksjonen. Kameraovervåking i slakteri har vært drøftet i møtene, og en samlet svinenæring ble enige om at tematikken skulle utredes i form av et pilotprosjekt ved et slakteri. Prosjektet er gjennomført i regi av Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF). Formålet med prosjektet var å utrede kameraovervåkingens muligheter, og begrensninger i lys av hva som gagner dyrevelferden på den mest hensiktsmessige måten. Mattilsynet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet deltatt i prosjektet.

– Alle dyr skal ha det bra. Det har vært utgangspunktet for den tette oppfølgingen av svinenæringen og det er målet for arbeidet vi gjør fremover. Som landbruks- og matminister har jeg ansvar for å stimulere til tiltak som er nødvendige og fornuftige for å løfte dyrevelferden. Kameraovervåking ble derfor foreslått som et tiltak som skulle utredes, sier Olaug Bollestad.

Mattilsynets personell er alltid tilstede når slakting foregår.

– Det har derfor vært viktig å utrede om kameraovervåking gir en reell dyrevelferdsgevinst, utover det Mattilsynet allerede kontrollerer. Jeg er fornøyd med at det er gjennomført et pilotprosjekt om kameraovervåking i slakteri. Vi vil nå gå nøye gjennom rapporten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les hele rapporten -  Kan kameraovervåking ha en positiv effekt på dyrevelferden på slakterier (pdf)