Historisk arkiv

Anne Marie Glosli er ny departementsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli ble av Kongen i Statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Landbruks- og matdepartementet (LMD). Hun etterfølger Leif Forsell, som har vært departementsråd siden 2011.

Glosli (f.1969) kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Landbrukspolitisk avdeling i LMD. Hun er utdannet Cand. Agric. Studieretning skogfag fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU) i 1994. Glosli har lang og relevant erfaring fra lederstillinger i offentlig sektor og har bla. vært landbrukssjef og rådmann før hun i 2003 ble ansatt i Landbruks- og matdepartementet. Her ledet hun i åtte år Seksjon for næringsutvikling og miljøtiltak, og hun har fra 2012 vært ekspedisjonssjef og leder for Landbrukspolitisk avdeling.

Anne Marie Glosli
Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli ble av Kongen i Statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i LMD. Foto: Torbjørn Tandberg