Historisk arkiv

Nyheter

Beskyttelsen av de geografiske betegnelsene for "norsk akevitt" og "norsk vodka" viderføres i EØS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den 6. februar 2020 ble det offentliggjort på EU-kommisjonens nettsider at de to norske betegnelsene "norsk akevitt" og "norsk vodka" er blitt godkjente på nytt, og beskyttelsen av dem videreføres dermed i hele EØS-området.

De norske geografiske betegnelsene for "norsk vodka" og "norsk akevitt" har vært beskyttet i EØS-avtalen siden avtalen ble inngått. Beskyttelsen innebærer at produktene har et sterkt juridisk vern i hele EU-EØS-området mot at andre lignende produkter urettmessig utgir seg for å være disse ved å misbruke deres betegnelser i markedsføringen.

Beskyttelsen av de geografiske betegnelsene "norsk vodka" og "norsk akevitt" ble videreført da EUs spritforordning fra 2008 ble innlemmet i EØS-avtalen. Denne forordningen hadde imidlertid som et mål å stramme inn og rydde opp i de geografiske betegnelsene for alkoholsterke drikker, og alle de godkjente produktene etter ordningen måtte gjennom en prosess i EU for å bli godkjent på ny.

Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet har, samarbeid med Vin- og brennevinleverandørenes Forening, utarbeidet og sendt inn dokumentasjon til EU-kommisjonen for de spesifikke egenskapene og kriteriene som gjelder for "norsk vodka" og "norsk akevitt".

Beskyttet geografisk betegnelse - logo.
Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som skal sikre forbrukeren pålitelig informasjon om et produkts geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter. Ordningen sikrer også at produktene får den beskyttelsen og anerkjennelsen de fortjener på grunn av sin unike kvalitet. Foto: Matmerk