Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens næringslivsdelegasjon til Grüne Woche

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har med seg en egen delegasjon til Berlin med sentrale norske aktører med tilknytning til mat, reiseliv og utdanning. Torsdag 16. januar leder Bollestad et dialogseminar for delegasjonen som skal diskutere rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Denne møteplassen har utviklet seg til en viktig og nyttig arena for å bygge nettverk og bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har med seg en egen næringslivsdelegasjon med sentrale norske aktører med tilknytning til mat, reiseliv og utdanning, til Berlin. Foto: Torbjørn Tandberg

Tema for Næringslivsdelegasjonen har de siste årene vært næringsutvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv.  I 2020 står rekruttering til mat- og måltidsbransjen på dagsorden.  Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skole har vært lav og synkende over flere år. Utdanningsprogrammet hadde det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis i 2019, og har de siste årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant elevene (over 50 prosent). Dette, i kombinasjon med en økende sårbarhet i matnæringen og i kokk- og restaurantnæringen, som følge av sviktende rekruttering og et kommende generasjonsskifte, gjør temaet svært aktuelt. Det fordrer samarbeid på tvers av sektorer, og vil ha stor betydning for byggingen av Matnasjonen Norge.

Næringslivsdelegasjonen:

 1. Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag 
 2. Ole Tvete Muriteigen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
 3. Anne Berit Aker Hansen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 4. Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke 
 5. Ina Therese Lindvik Nornes, Ungt Entreprenørskap 
 6. Ellinor Marita Jåma, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) 
 7. Øistein Aasen, Årets unge bonde 
 8. Georg Fredrik Ueland, Nyyyt
 9. Sigurd Avdem, Avdem gardsysteri 
 10. Espen Wasenius, Norske Kokkers Landsforening (NKL) 
 11. Gunnvor Sunde, Gloppen kommunale kjøkken 
 12. Arnt Steffensen, Kost- og ernæringsforbundet 
 13. Toril Renaa, Restaurant Renaa 
 14. Gunn Marit Helgesen, KS
 15. Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole.

Den norske standen og deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser.

Nord-Norge.
Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Foto: Vidar Alfarnes

Pressekontakter: 

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.
Seniorrådgiver Mona Raa Ravndal, Innovasjon Norge: + 47 942 97 048.

Grüne Woche i Berlin er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Internationale Grüne Woche, 17.01. - 26.01.2020
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin